МЕТАМОРФНА СКАЛА

Нормалните размери са 12"x12"(305x305мм), 16"x16" (400x400мм), 18"x18" (457x457мм) и 24'x24"(600x600мм) и така до максималния размер, дебелината може да варира между следните фиксирани размери: 8-12mm, 10-15mm , 9-11mm, 10-15mm and 10-20mm, като може да се изработят плочи със специфична дебелина по изискване на клиента.

Според обработката на лицевата повърхност:

1. Естествено цепени
2. Матирани
3. Дялани
4. Грубо чупени
5. Други

Долна страна: калибрирана и некалибрирана (естествено цепена, с допустими разлики в размера)

Обикновено 60x15см или 16x50см и 50x12см, 45x15см, 35x18см, с форма на буквата Z, или дизайн според изискванията на клиентa.
Цветове: всички плочи могат да бъдат преработени в Cultural Slate

Покривните плочи са с размери: 60x30cm (24"x12"), 20x20cm (8"x8"), 30x30cm (12"x12") Други размери са възможни по желание на клиента.
Процес: двете страни са естествено сечени, с 2 предварително пробити отвора отстрани: сечени и дялани на ръка или рязани с машина.

Разфасовките от шистов камък вклюват всички видове плочи – произволни размери, облицовъчни плочки, павета, парчета с неправилни форми за застилане на алеи и пътеки, кръгове и др. с всякакви размери и различна обработка на повърхността.

1. Шистов камък с естествена лицева повърхност, скосен ръб и отрязана долна страна.
2. Шистов камък с естествена лицева повърхност, скосен ръб, отрязана долна страна и ръчно дялани отстрани.
3. Шистов камък (произволен) LW 20-40cm, диагонал 40-50cm, дебелина 1-2cm или 1.5-3cm.

Естествено цепен, матиран, полиран, рязан.
Размери: дължина: от 10 до 40cm, височина: от 10 до 40cm, дебелина: от 10 до 30mm
Обработка на ръба: машинно рязане
​Цветове: широко разпространени са жълто, зелено, черно, сиво и др.

Мозаечните плочи, популярни в САЩ, Европа и др., се използват за облицоване на бани и вътрешна декорация. Според начина на обработка биват: с естествена повърхност, матирана повърхност, полирана повърхност и др.

Стандартни размери: 12x12"( 305x305mm) x 10mm (3/8") дебелина, като са възможни и други размери.

Каменната колона (каменен стълб) е направена от облицовъчен камък с циментова основа - отвътре е основата, а отвън са каменните панели.

Каменните колони намират широко приложение в обществени сгради, вили, градини, места за публично забавление, хотели и ваканционни комплекси, предпочитани заради изящната си естественост.

Стандартни размери: 450х450mm, височина: 300mm

Цветовата гама и размерите подлежат на промяна според изискванията на клиента.

Плочите тип Mushroom обикновено се използват облицоване на стени и се доставят във всички цветове. Предлагат се в размери: 20x10cm, 20x8cm, 20x6cm, 40x20cm, 30x15cm, 30x10cm, 30x5cm, 20x5cm, 10x5cm и дебелина 1-2cm, 2-3cm.

 

Подови и стенни плочки от пясъчник, подови плочи от пясъчник, павета от пясъчник, кварцитно шистов пясъчен камък.