ОБРАБОТКА

Повърхностна обработка на камък, според която може да бъде обгорена, бучардисана, естествена, сечена, полирана, дялана, матирана, грубо чупена, нащърбена (глиц), термично обработена, грапава и др. Предлага се във вид на плочки, плочи, бордюр, павета, облицовъчни камъни и др.