Нашите бордюри

Бордюри, с широко приложение за градини, търговски и жилищни райони, площади, крайбрежни алеи, ж.п. линии и пристани, строежи. Оформяне: грубо и фино бучардисани, сечени, дялани, обгорени и обработени с водо-струйка или пясъко-струйка Стил: скосени, правоъгълни, извити

Бордюри, с широко приложение за градини, търговски и жилищни райони, площади, крайбрежни алеи, ж.п. линии и пристани, строежи. Оформяне: грубо и фино бучардисани, сечени, дялани, обгорени и обработени с водо-струйка или пясъко-струйка Стил: скосени, правоъгълни, извити