НОВ ТЕРМИНАЛ ЛЕТИЩЕ ВАРНА 2012-2013

Описание: 

Проектът представлява разширението на летищен комплектс Варна - Нов Пътнически Терминал 2.  

Терминала обслужба 1 800 000 пътници годишно. 

Инвеститор на проекта:

FRAPORT Twin Star Airport Management

Главен Изпълнител: TIE -ICTAS Consortium

Стойност на проекта:  75.000.000 лв

Площ: 20.000 м2

Статус: 
Завършен