Хотел Плиска София -2014

Описание: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОТЕЛ ПЛИСКА ГР.СОФИЯ - 2014 г.

Изпълнител: ЕСКАНА АД

Дейност:  Облицовка на Гранит

Статус: 
Завършен