ПРОЕКТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХОТЕЛ ПЛИСКА ГР.СОФИЯ - 2014 г.

Изпълнител: ЕСКАНА АД

Дейност:  Облицовка на...

Инвеститор на проекта: ОБЩИНА ВАРНА

Главен Изпълнител: ТРАФИК ХОЛДИНГ 

Стойност на Проекта:...

Проектът представлява разширението на летищен комплектс Варна - Нов Пътнически Терминал 2.  

Терминала...